Downloads

» Artikel NRC 2 oktober 2010

» Verslag telling hoogwaterzone in De Wieden op 15 februari 2010

» Artikel Haviken die Aalscholvers pakken

» Verslag telling aalscholvers en blauwe reigers in het Kippenest in De Wieden op 9 mei 2009

» Interview in het NRC Weekblad 19 april - 1 mei 2009

» Reportage in de Stentor op 11 april 2009

» Rapport Bureaustudie invloed Aalscholvers IJsselmeer en Markermeer

» Artikel gebruik kauwplaatjes bij voedselonderzoek Aalscholvers (chewing pads)

» Artikel predatie Brasem door Aalscholvers

» Artikel Aalscholvers en andere visetende vogels op de Banc d'Arguin in Mauretanië

» Schrijven omtrent onbekende otolieten In een braakbal van een Aalscholver

» Rapport telling hoogwaterzone in De Wieden op 2 en 3 januari 2009

Design by: h-design