Aalscholveronderzoek

Ronnie heeft sinds 1982 onderzoek gedaan in de oudste aalscholverkolonie van Nederland, namelijk de kolonie van Wanneperveen, gelegen in het Natuurmonument De Wieden (dat onderdeel is van Nationaal Park Weerribben-Wieden).
Aanvankelijk ging het vooral om jaarlijkse tellingen en de bepaling van de jongerenproductie van de kolonie. Vanaf 1989 heeft Ronnie zich toegelegd op de voedselecologie van de aalscholvers in Wanneperveen. Hij doet dat aan de hand van door de vogels uitgebraakte vis en vooral door het ontleden van braakballen. In die braakballen bevinden zich moeilijk verteerbare resten van vissen, waaruit het dagrantsoen dat individuele vogels tot zich nemen gereconstrueerd kan worden. De in de braakballen aangetroffen gehoorstenen (otolieten) en kauwplaatjes (chewing pads) kunnen veel geheimen prijsgeven omtrent het voedsel van de aalscholver.

Design by: h-design